Podaruj 1% podatku

Możesz mi pomóc przekazując swój 1% podatku na subkonto w ramach PLiR (Program Leczenia i Rehabilitacji)

Jak przekazać 1% podatku?

Aby przekazać 1% podatku za 2010 rok, nie trzeba samemu wpłacać pieniążków na subkonto. Urząd skarbowy przekaże je za nas, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać:

Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

00 000 83356

Koniecznie jest również wpisanie w rubryce:
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%”

Mam szansę: Jarosław Kędzierski

Rubryka ta mieści się odpowiednio w pozycjach:

PIT-28 – poz. 128
PIT-36 – poz. 307
PIT-36L – poz. 107
PIT-37 – poz. 126
PIT-38 – poz. 60
PIT-39 – poz. 53

Darowizny – wsparcie finansowe lub rzeczowe

Zachęcamy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn na rzecz osób z SM oraz sponsorowania naszych działań statutowych.

Wpłaty na Subkonto w ramach PLiR – (Program Leczenia i Rehabilitacji) prosimy dokonywać na rachunek:
Nr rachunku:

51 2130 0004 2001 0405 6198 0002

W tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko osoby  której ofiarowują Państwo swoją darowiznę.

PLiR  Jarosław Kędzierski

UWAGI:
Osoby prawne (tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt 1ustawy o podatku od osób prawnych).
Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę, na cele statutowe naszego towarzystwa, które posiada miano organizacji pożytku publicznego (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych).

Komentarze zamkniete.